Thần Võ Thiên Tôn

The Legend of Sky Lord

(8.0 sao / 1 đánh giá)

Nội dung phim

Ta từ hư không mà tới, nhấc tay trời phải sập, lật tay hủy Hoàng tuyền. Ta là ma, là thần, là tiên, là người. Ta là Tiêu Thần, là vạn vật, cũng là chúa tể!

Tags

Có thể bạn muốn xem